Tag Archives : Stallion Boys

Graphics of The Stallion Revisited - Jio Cantiller by Sonia Francesca | Blushing Geek

Book Review – Jio Cantiller by Sonia Francesca


Series: Stallion Revisited, #8 Genre: Tagalog Romance Pages: 128 Published: 2015 by Precious Hearts Romances Find on Goodreads Sypnosis: “You can’t just stop loving a Stallion boy. You won’t ever get used to it.”   Laging kumukulo ang dugo ni Dianne tuwing maririnig ang pangalan ni Jio Cantiller. Lalo na kapag nakikita niya si Jio o kapag lumalapit ito para magpapirma ng kontratang magpapalaya…

Read More »