Tag Archives : Billionaire Boys Club Series

Graphics of Billionaire Boys: Yeoji Buenzalido by Sonia Francesca | Blushing Geek

Book Review – Juanito “Yeoji” Buenzalido by Sonia Francesca


Series: The Billionaire Boys Club, #3 Genre: Tagalog Romance Pages: 128 Published: by Precious Hearts Romances Find on Goodreads Sypnosis: Pamela had been called a lot of things. Heartless, annoying, cold, calculating. She was all business and no play. Wala naman siyang problema roon. Dahil wala rin siyang panahon sa mga bagay na hindi niya mapapakinabangan at hindi makakatulong sa pag-angat ng magazine…

Read More »