Yearly Archives : 2015

Graphics of Sleepy Hollow by Dax Varley | Blushing Geek

Book Review – Sleepy Hollow by Dax Varley


Series: Sleepy Hollow, #1 Genre: Young Adult / Paranormal Pages: 505 Published: August 12, 2013 Find on Goodreads Buy Sleepy Hollow (Kindle)** Buy Sleepy Hollow (Paperback) Sypnosis: Katrina is still haunted by her encounter with the Headless Horseman – the night he beckoned to her. Now he has risen again, slashing heads and terrorizing the quiet countryside. Her only joy during this dismal darkness comes…

Read More »
Graphics of Until Forever by Jonaxx | Blushing Geek

Wattpad Review – Until Forever by Jonaxx


Series: Until Trilogy, #3 Genre: Tagalog Romance Published: by Wattpad Language: Filipino, Pilipino Find on Goodreads Read on Wattpad Sypnosis: Elijah Montefalco never liked this particular girl cousin. Naramdaman niyang ayaw sa kanya ng pinsan niyang ito at hindi naman siya ‘yong tipong ipagpipilitan ang kanyang sarili sa taong ayaw sa kanya. They were family so he needed to deal…

Read More »
Graphics of Until He Was Gone by Jonaxx | Blushing Geek

Wattpad Review- Until He Was Gone by Jonaxx


Series: Until Trilogy, #1 Genre: Tagalog Romance Published: by Wattpad Language: Filipino, Pilipino Find on Goodreads Read on Wattpad Sypnosis: Si Klare Montefalco ay ipinanganak sa isang kilala at marangyang pamilya. Everything is perfect. Mahal siya ng pamilya niya at mahal din niya ang mga ito. Her life is simple. No drama, no sweat, no nonsense. Nang tumibok ang puso niya,…

Read More »